کلاس عکاسی پرتره


آموزش عکاسی پرتره

کلاس نیمه خصوصی  ۷ نفر

کلاس مخصوص هنرجویان تهران : شروع دوره : ۱۶ تیر ماه
کلاسھا جمعه ھا به مدت ۴ جلسه از ساعت ۱۰ الی ۱۴ برگزار میگردد.
 
کلاس آموزش عکاسی پرتره (ویژه شهرهای دیگر- دوره ۳ روزه) : ۲۵-۲۶-۲۷ تیر ماه
کلاس های هنرجویان شهر های دیگر از ساعت ۱۳ الی ۱۸ برگزار میگردد
 
شروع دوره ایتالیا: sep 2017 
:شرح درس
آشنایی با سبکھای مختلف عکاسی پرتره
آموزش ٨ سبک نورپردازی در عکاسی پرتره
شناخت نکات ریز، لازم و ضروری در عکاسی پرتره
آشنایی با نحوه کار با مدلھا و سوژه ھا
کلاسھا ٩٠٪ عملی و ١٠٪ بصورت تئوری برگزار میگردد
مدرس ایران و ایتالیا : امیر بیان فر استاد دانشگاه ھنر تھران
قیمت ایران : ۱/۱۰۰/۰۰۰
قیمت ایتالیا : ۵۵٠ یورو
ارائه گواھینامه: ٨٠/٠٠٠ تومان
ثبت نام تلفنی : 02122306610