کلاس عکاسی مقدماتی

      basic_photography
آموزش عکاسی مقدماتی 

 

شروع دوره اول:  ۱۹ آذرماه از ساعت ۱۲ الی ۱۴ (ظرفیت تکمیل)

شروع دوره دوم: ۲۶ آذرماه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ (ظرفیت تکمیل)

شروع دوره سوم: اسفندماه  (میتوانید رزرو نمایید)

شروع دوره میلان ایتالیا : Feb 2018
 
:شرح درس
آشنایی با انواع دوربین ھای حرفه ای ، لنزھا ، نوردھی ، انواع فیلم ، دیافراگم، شاتر و حساسیت، آشنایی با تمام تکنیکھای عکاسی،عمق میدان، فلاش ھا، فیلترھا، کلوین،کارت خاکستری ١٨٪، ھیستوگرام، براکتینگ 
 آشنایی با عکاسی ھنری، طبیعت  
– ھنرجویان پس از پایان دوره آموزش عکاسی مقدماتی قادر خواھند بود فعالیت خود را در زمینه ھای عکاسی ھنری، خبری، ورزشی، مستد اجتماعی، طبیعت و غیره آغاز نمایند
– کلاسھا بصورت تئوری و عملی برگزار میگردد
 به دلیل حفظ کیفیت در آموزش ظرفیت کلاسھا اضافه نخواھد گردید 
مدرس ایران : بیان فر
 مدرس ایتالیا : امیر بیانفر
قیمت ایران : ۷۵٠/٠٠٠ تومان
قیمت ایتالیا : 300 یورو
ارائه گواھینامه: ۶٠/٠٠٠ تومان
ثبت نام تلفنی : 22306610-021

محل برگزاری کلاس عکاسی مقدماتی